Ve středu 18. 10. 2023 k nám do školky zavítalo divadlo – Agentura Pernštejni s pohádkou Příběhy Joky -Joka, staré želvy. Příběh vychází z cyklu afrických bajek upravených pro děti, o lstivé želvě, která svými chytráctvími překonala všechna zvířata žijící v pralesích. Divadelní představení bylo velmi poutavé, ale i poučné.