Mikuláš ztratil plášť, Mikuláška sukni. Hledali, nenašli, byli oba smutní.

V pondělí 5. 12. 2022 nás ve školce navštívil Mikuláš s andělem a čerty. I když nás bylo pouze šest, protože ostatní kamarádi byli nemocní, zvládli jsme zazpívat písničku a povědět krátkou básničku. Mikuláš nás pochválil a čertům jsme slíbili, že budeme hodní i v dalším roce. Za odměnu jsme dostali pytlík s ovocem a sladkými dobrotami. Na závěr jsme se společně vyfotili.